Heart Reach VIETNAM thuộc tổ chức Heart Reach Australia đã trở thành một phần quan trọng trong sự phát triển của các chương trình đào tạo y tế của Việt Nam ở cả trong nước lẫn các khóa đào tạo và học bổng ở nước ngoài. Những chương trình này đã đặc biệt hỗ trợ các Bác sĩ trẻ chuyên khoa mắt thông qua việc mời Bác sĩ Nhãn khoa hang đầu của Úc đến Việt Nam để giảng dạy, chia sẻ và thảo luận về các thủ tục, bồi dưỡng việc phát triển các kỹ năng và kiến thức của các bác sĩ mắt ở nhiều tỉnh.

Ngoài ra, trong 7 năm qua, chương trình học bổng HRA đã đưa các bác sĩ nhãn khoa nội trú trẻ tham gia đào tạo chuyên sâu tại Queensland với một trong những chuyên gia tiên phong về Lasik nổi tiếng thế giới Bác sĩ Peter Stewart tại Sunshine Coast, và đội ngũ các chuyên gia phẫu thuật , giáo sư tại Viện Mắt Queensland, Brisbane. Các học bổng này tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các bác sĩ mắt trẻ của Việt Nam để đạt được chuyên môn và kiến thức có giá trị mà thường không có sẵn, ít gặp trong điều kiện địa phương.

Trong số những người nhận được học bổng, nhiều người hiện nay đang sử dụng kỹ năng của họ trong quan hệ đối tác với HRA / HRV, bằng cách tham gia phòng khám mắt ở các vùng sâu vùng xa. Đây là sợp tác có lợi cho tất cả mọi người.

Khóa đào tạo chất lượng cuộc sống đến với trẻ em trong cộng đồng người nghèo, giúp họ phát triển sự hiểu biết về an toàn giao thông, an toàn nước, vệ sinh và dinh dưỡng. Các tình nguyện viên là một phần thường xuyên của các chương trình này, mà thường diễn ra ở các khu vực làng quê, vùng xâu vùng xa.

Các nhà tài trợ như New World Hotel, Harley-Davidson of Saigon, cũng hỗ trợ và hợp tác với HRV để đưa trẻ em đến TP Hồ Chí Minh tham gia các chương trình giáo dục có tính chất thực tế. Các chương trình “cốt lõi” là trọng tâm của HRA / HRV trong việc tác động lâu dài đến vấn đề đói nghèo, chất lượng cuộc sống tại Việt Nam.

HRA / HRV đã hình thành một mối quan hệ mạnh mẽ với nhiều tổ chức có trụ sở tại Việt Nam, bao gồm trường học dành cho người khiếm thị và khuyết tật. Với lịch sử lâu dài của chúng tôi tại Việt Nam, (từ năm 1990), chúng tôi có khả năng giới thiệu hoặc đề cử một số các bạn trẻ đến từ các tổ chức này để theo học đại học, hoặc các khóa học phát triển chuyên môn khác. Một lần nữa, HRA / HRV duy trì sự hỗ trợ và khích lệ như những sự thử thách sự tiến bộ của sinh viên qua các lĩnh vực được hộ lựa chọn để nghiên cứu nghiên cứu.