Heart Reach Australia cam kết sử dụng 100% các khoản đóng góp của bạn để dùng cho việc hỗ trợ.

Là một tổ chức tình nguyện, chi phí cho việc quản lý hoặc vận hành không lấy từ các nguồn quyên tặng cho trẻ em.

Vậy tổ chức hoạt động như thế nào? Thông qua việc gây quỹ và sự hỗ trợ của Harley Davidson Saigon, New World Hotel Saigon, Dragon Media International, và những nhà tài trợ khác, tất cả chi phí điều hành và các chi phí liên quan khác đều được đáp ứng.

Các bước để tài trợ trẻ em tại Heart Reach Australia:

  1. Xem qua ảnh của trẻ em
  2. Gửi thông tin liên hệ của bạn
  3. Chúng tôi lo liệu phần còn lại!

HRA được đăng ký và hưởng chính sách khấu trừ thuế do làm từ thiện ở Úc (số 14 924 823 901). Mọi đóng góp đều được trừ thuế.