Liên hệ
O7K4S6

Họ tên (*)

Email (*)

Tiêu đề

Nội dung

Mã bảo mật (*)

 • Main Contact:

  HRA Director - Chris O’Dempsey

  Office Address – 17 Barkston Court, Buderim QLD 4556

  Mobile +61 (0) 418 246 888

  Vietnam +84 (0) 909 737 601

  Email – heartreachaustralia@gmail.com

 • Additional Contact:

  HRA Vietnam Coordinator – Nguyen Thi Tuyet Mai or Ly Hong Le

  Phone +84 (0)788 958 851 or +84 (0)896 677 077 

  Email – mai.ng1197@gmail.com

 • Interpreters:

  Southern Vietnam Regional Interpreter

  Miss Thao

  Phone +84 (0) 902 363 611

  Northern and Central Vietnam Regional Interpreter

  Miss Ly

  Phone +84 (0) 896 677 077tài trợ & hỗ trợ chúng tôi