Cập nhật chương trình
  •  November 18, 2015

    Tổ chức Heart Reach Australia (viết tắt là HRA, còn được biết đến là Heart Reach Việt Nam) đã hoạt động với tư cách là 1 tổ chức phi chính phủ được đăng ký ở Việt Nam trong hơn 25 năm , đồng thời cũng...

    Xem thêm

  •  March 31, 2015

    Developing the Medical Clinic at Tan Thach (Ben Tre, Mekong Delta region) is seeing many new initiatives aimed directly at the poor families, being initiated. These include: Vaccination for children a...

    Xem thêmtài trợ & hỗ trợ chúng tôi