Tổ chức giúp đỡ nhân đạo, Giám đốc HRA và các thành viên đã làm việc cùng nhau từ năm 1990 để làm giảm thểu những chịu đựng, điều kiện sống và điều kiện y tế khó khăn bị ảnh hưởng chủ yếu vì sự nghèo đói.

Với điều kiện vệ sinh kém, giáo dục bị giới hạn và rất ít sự lựa chọn trong nhu cầu thực phẩm chủ yếu, hàng triệu người dân tại các nước đang phát triển không thể có một chất lượng sống đảm bảo. Giáo dục là một điều vượt quá tầm tay. Quần áo và vật dụng thiếu thốn. Điều kiện chăm sóc ý tế thường xuyên không có, hoặc rất giới hạn hoặc quá xa.

Heart Reach Australi sẽ tận tụy giúp đỡ đem tới những dự án, điều kiện và dụng cụ y tế, giáo dục và những hỗ trợ cần thiết để nâng cao chất lượng sống của nhiều gia đình có điều kiện sống khó khăn vì sự nghèo đói. Từ những hoạt động tiên phong ban đầu và xây dựng lòng tin cùng mối quan hệ mật thiết với chính quyền, giám đốc và nhân viên y tế tại Việt Nam; hàng ngàn trẻ em, phụ nữ và gia đình đã nhận được trợ cấp từ phòng khám y tế, chăm sóc mắt và các chương trình và các tiện nghi khác được xây dựng thêm.

Tại Sri Lanka, các hoạt động hỗ trợ sau sóng thần là những việc ưu tiên hàng đầu; cơn sóng thần đầy đau thương này vẫn còn để lại dấu ấn to lớn cho tới ngày nay. Số lượng những người lánh nạn và trẻ em mồ côi đã lên tới hàng ngàn người. Các tiện nghi y tế và giáo dục hiện tại rất cần thiết. HRA, cùng sự hợp tác với chương trình “Lý do để sống” tại Sri Lanka, đang cố gắng giúp đỡ khu vực bờ Đông xung quanh Ampare và Tirrukkovil.

Heart Reach Australia là một tổ chức nhân đạo và y tế nhỏ nhưng hiệu quả và tận tâm. Qua sự trợ giúp của những người như chính quý vị, và qua sự hảo tâm của những nhà tài trợ, người tình nguyện, nhân viên y tế và nhà quyên góp, chúng tôi có thể tiếp tục nâng cao chất lượng sống tại Việt Nam và Sri Lanka. Sự giúp đỡ này sẽ đến được tới hàng ngàn người nữa trong tương lai.

Chương trình Học bổng Trẻ Em tưởng niệm Peter Brock, mà 100% quỹ học bổng sẽ được chuyển trực tiếp cho trẻ em, đang phát triển nhanh chóng. Với tất cả các chương trình và dự án hiện tại, chúng tôi tin rằng “cùng nhau chúng ta sẽ tạo nên sự khác biệt”.